Kontakt

Casper Stysiek

Casper Stysiek

Teknisk konsulent

M: 29 75 49 90
send mail til Casper Stysiek

Lars Anderberg

Direktør, klimatekniker

M: 21 71 05 07
send mail til Lars Anderberg

Terkel Møller

Fugtspecialist, salg
Ingeniør BSc Eng

M: 51 92 59 95
send mail til Terkel Møller

John Anderberg

Ejerleder, fugtspecialist

M: 40 35 62 13
send mail til John Anderberg

Trine Anderberg

Bogholder

send mail til Trine Anderberg