Luftrensning

Sundt indeklima og sundere helbred

Luftbåren smitte – en overset faktor.

DTU-professor Arsen Krikor Melikov mener ikke at Sundhedsmyndighedernes anbefalinger er sikre nok til at sikre sig mod at bliver smittet med Covid-19 virus.

Arsen Krikor Melikov, der er civilingenirør og forsker i ventilation og indendørs klima ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), er en af de 239 forskere fra hele verden, der forleden kom med et opråb til WHO hvor de i et brev anbefaler at verdenssundhedsorganisationen erkender, at der er en risiko for, at coronasmitte kan være luftbåren.

Ren luft gør risikoen mindre. Det er vigtigt at ventilationsanlæg bliver brugt så effektivt som muligt. Læs rapporten her.

Brug mobile luftrensere hvis ikke du har et ventilationsanlæg.
Professoren anbefaler at bruge en højkvalitets luftrenser med HEPA-filter såfremt man ikke har et ventilationsanlæg. Derved kan man nedbringe den luftbårne smitte ganske betragteligt.

DTU-rapporten kan hentes som pdf-fil herunder.

Såfremt du vil informeres mere om vore luftrensere – check vores hjemmeside med IQAir luftrensere.

Luftrensning fjerner partikler og gasser som støv, støvmider, røg, pollen samt dårlig lugt fra et rum. Få bedre indeklima med luftrensning og undgå hovedpine og allergi.

Flere undersøgelser viser, at luftrensning er med til at forbedre indeklimaet så meget, at det har en positiv indflydelse på dit velbefindende og helbred.

Mikroskopiske partikler fra rygning, stearinlys, brændeovne, parfume, husdyr og forurenet udeluft bliver reduceret med effektiv luftrensning.

Ring 43 999 888 og hør mere om luftrensning og en løsning til dig.

Både på arbejdet og privat bliver du udsat for mange påvirkninger fra tobaksrøg, pollen, støv, skadelige stoffer, ubehagelige lugte og bakterier.

Med luftrensning mindsker du risikoen for astma, hovedpine, allergi og allergiske reaktioner på skadelige partikler i luften.

Har du KOL eller astma, så kan du lette dine symptomer ved at have en luftrenser i eksempelvis soveværelset.

Vælg mellem vores løsninger til luftrensning:

IQAir luftrensere med HEPA filtre »
Elektrostatiske luftrensere med tobaksrøg filtre »
Ozon luftrensning med ozongenerator »

Du får effektiv rensning af luften og et sundt indeklima med alle vores løsninger. Tag os med på råd og få den løsning, der passer optimalt til netop dig og din situation.

Luftrensning i moderne bygninger

Moderne byggeri følger strenge bygningsbestemmelser, der kræver bedre isolering end nogensinde før. Dobbeltruder, ingen træk og tyk tagisolering gør moderne bygninger langt mere energieffektive.
Lufttæthed forhindrer dog frisk luft i at cirkulere, og mangel på frisk luft medfører:

 • Større risiko for allergier
 • Lugtgener
 • Øget kondensering, der skaber mug og risiko for skimmelsvamp

Vælg en løsning til luftrensning og ventilation som effektivt renser luften og giver et friskt, sundt og behageligt indeklima.

Ring 43 999 888 og få et godt bud på en holdbar løsning til dig.


Beboere har selv hovedansvaret for partikkelforurening i københavnske boliger

En ny undersøgelse fra Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), at trafikken og andre udendørs forureningskilder kun har ringe betydning for partikelforureningen i københavnske boliger. Til gengæld er det beboernes egen adfærd, der må bære hovedansvaret for forurening med sundhedsskadelige partikler. Faktisk udgør den udendørs forurening kun 24 % af den samlede forurening.

Resten stammer fra indendørs kilder så som:

 • Stearinlys som er den værste forurener
 • Madlavning, og her især stegning, bagning og brødristning
 • Tobaksrygning

Så der er al mulig grund til at investere i en IQAir luftrenser og dermed investere i et bedre indeklima = læs: bedre helbred.

Læs den fulde ordlyd på CISBO’s hjemmeside »

Træk vejret i 99,97% ren luft

Nu kan allergikerne ånde lettet op. Ligesom alle andre, der har luftvejsproblemer. Med en luftrenser fra IQAir får du ren og behagelig luft indendøre, hvilket betyder:
 • Større velbefindende
 • Øget energi og motivation
 • Bedre helbredssituation
 • Større koncentrationsevne
 • Et godt arbejdsklima 

Ifølge oplysninger fra Statens Byggeforskningsinstitut er der mange fordele ved at bruge en luftrenser som renser luften v.h.a. filtre som IQAir gør. Den genererer ingen skadelig ozon eller andre ubehagelige gasser. Læs selv videre her