Undgå problemer i frostrummet

Affugtning af frostrum


… med en adsorptionsaffugter fra DST

Hvis du installerer en affugter i forbindelse med dit frostrum kan du løse en række velkendte problemer

 • Tilfrysning af fordamperflader
 • Kondensering og isdannelser på vægge, gulve og lofter
 • Farlige situationer for personalet i relation til is og sne og tåge, f.eks. glatte gulve
 • Problemer med automatikken til rulleportene
 • Salgsemballage ødelægges af is og frost.

 

Fordamperne iser til

Når fugtig luft kommer ind i frostrummet medfører det tilfrysning på fordamperfladerne (kølefladerne) og området omkring. Resultatet bliver at der skal foretages mange flere afrimninger.

Afrimning af fordamperfladerne medfører øgede driftsomkostninger og ekstra køretid på kompressorerne.

Fordamperflade før

Is over det hele

Indtrængende fugtig luft vil med 100% sikkerhed give kondensering og isdannelser på vægge, gulve og lofter.

Som det ses på dette foto blvier det ikke nogen let opgave at afrime et frostrum som først er blevet grundig besat med is..

Med ved at sørge for at den luft der slipper ind i frostrummet er tørt kan isen undgås.

Det kræver at der er en sluse som har positive temperaturer. I slusen monteres en adsorptionsaffugter som fjerner al fugten fra luften.

Salgsemballagen bliver ødelagt

kan blive ødelagt af isdannelser indeni og uden på salgskartonerne.

Is og iskrystaller giver problemer med dørkontakter, låse og andet automatik.

Rulleportene kan sætte sig fast og automatikken kan volde besvær.

Frostlager

Livsfarlige situationer

Gulvene bliver glatte og giver farlige situationer for mennesker og maskiner, gaffeltrucks og palleløftere.

Især er det mødet mellem gående og kørende personer som giver trafikulykker på arbejdspladsen hvor der kører gaffeltrucks.

Kølelageraffugtning

  Problemer med fugt i kølehuse:

 • Is på lofter og vægge
 • Hyppige afrimningscyklusser på fordampere
 • Tåge
 • Problemer med døråbningssensorer
 • Vand og is på gulvet (sikkerhedsproblem)
Affugterløsning i frostrum

  Løsningen: affugtning

 • Recirkulation af luften i læssseområdet
 • Placer procesluftindtaget tæt på læsserampens dør
 • Tilfør tør luft tæt på kølerumsdøren.