GDPR

Vores persondatapolitik – GDPR

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Formål:

• Levering af produkter og tjenester: Personoplysninger indsamles i forbindelse med tilbudsgivning, levering, fakturering og servicering af produkter/services.
• Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes kun til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig. Vi vil ikke under nogen omstændigheder videregive eller sælge dine oplysninger til andre.
• Kundeservice: Service i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler flg. kategorier af personoplysninger:
• Navn, telefonnummer, e-mailadresse, region, samt info om hvilken branche man tilhøre
• Tilmeldinger til kundearrangementer
• Demografiske oplysninger.
• Købshistorik herunder evt. interesser
• Feedback via vores kundeundersøgelser.
• Browserinformationer.

Kilder: Dine oplysninger har vi modtaget:

Direkte fra dig via vores hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook.
Direkte fra dig i forbindelse med tilbudsgivning eller køb af produkter eller ydelser.
Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.
Vor databehandler Mailchimp.

Behandlingsgrundlag:
Det er nødvendigt for os at ligge inde med disse oplysninger på grund af:

Vor legitime interesse i at markedsføre vore produkter
Så vi kan opfylde den aftale, som du er part i.
Så vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere: Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vor garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

Onmondo A/S, Kongevejen 400, 2840 Holte til håndtering af vores web-shop ordre.
Mailchimp til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af vore produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 10 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, arbejdstilsynets regler eller vore interne ISO9001 regler, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.
Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 3 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring og sletning:

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Anderberg Klima behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Anderberg Klima har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Anderberg Klima har registreret om dig.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
I vort nuværende ERP-system (bogføringssystem) er det dog ikke muligt at slette en konto såfremt vi har handlet sammen.

Du kan ved skriftlig anmodning til Anderberg Klima enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:
Anderberg Klima A/S, Teglværksvej 8B, 4200  Slagelse, tlf. 43 999 888
mail: info@anderbergklima.dk

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse  i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over Anderberg Klima A/S’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.