Resultater

Befugtning giver sundt indeklima


Et meget sundere indeklima med befugtning

COVID-19, Befugtning og menneskers sundhed

Den 11. marts 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) COVID-19 til en pandemi, efter at globale smittede overgik 118.000 i 114 lande, og over 4000 dødsfald er blevet tilskrevet sygdommen.

COVID-19-sygdommen er forårsaget af en ny coronavirus (SARS-CoV-2). Hos mennesker forårsager coronaviruses luftvejsinfektioner, der normalt er milde, men lejlighedsvis dødelige. Coronaviruses var ansvarlige for de dødbringende udbrud af SARS (svær akut respiratorisk syndrom) og MERS (Mellemøsten respiratorisk syndrom).

Med den igangværende spredning af den nye coronavirus og COVID-19 har statslige enheder, sundhedsområdet, skoler og universiteter og private virksomheder en mulighed for at reducere den potentielle transmission ved fornuftigt indrettede ventilationsanlæg m.m. En nøglekomponent i den indendørs luftkvalitet, der kan have en positiv indflydelse på viral transmission og sygdoms spredning, er luftens relative fugtighed.

Opretholdelse af en relativ fugtighed (RF) mellem 40-60% har vist sig at påvirke overlevelsen af ​​vira og reducere transmission og smitsomheden af virussygdomme.

Sterling et al. (1985) (fig. 1), sammenfattede dengang viden til en almindeligt delt graf af mikrobielle og miljømæssige forureninger på mennesker ved forskellige RH.

Nyere studier har taget sigte på påvirkningen af ​​RH på specifikke virusfamilier, som influenza og coronavirus. Disse undersøgelser fokuserer på den observerede overlevelse på overflader og i rumluften og infektionshastighederne under forskellige miljøforhold. Nedenfor redegør vi for de vigtigste fund fra ofte refererede eller nylige studier. Links til undersøgelserne offentliggøres også vi vores leverandør Neptronics hjemmeside.

Relativ Fugtighed og viral transmission

 • Opretholdelse af en relativ fugtighed indendørs mellem 40% og 60% kan medvirke til at begrænse spredningen og overlevelsen af ​​hidtil ukendt coronavirus. Befugtning opretholder hydratiserede og intakte slimhindebarrierer hos menneskelige beboere, hvilket resulterer i en øget modstand mod ethvert mikrobielt angreb. (Dietz et al., 2020).
 • Høj temperatur, højt ultraviolet indeks, lav vindhastighed og lav relativ fugtighed bidrager til øgede MERS-CoV-sager (Altamimi et al., 2019)
 • Kolde og tørre forhold favoriserer influenzaoverførsel hos marsvin (Lowen et al., 2007)
 • Opretholdelse af RH på kontorer og arbejdspladser reducerer den potentielle risiko for overførsel af virussygdomme (Wolkoff, 2018 og referencer deri).

Relativ fugtighed og virusoverlevelse

 • Mens coronavirus er holdbare på overflader i forhold til influenzavirus, reduceres overlevelsesgraden ved moderat RH på 50%. (Casanova et al., 2010)
 • Infektionsevnen hos luftbårne influenzavirus blev signifikant reduceret, når RH var over 40% (Noti et al., 2013)

Figur 2. Procentvis infektivitet af luftbåren influenza ved en konstant temperatur (20 ° C, 68 ° F). Kurve viser alle størrelsesfraktioner (> 4 um, 1-4 um og <1 um). Fra Noti et al., 2013.

Relativ Fugtighed og helbredelse

 • Befugtning i hjem kan reducere overlevelse af influenza virus og give lindring til syge personer (Myatt et al., 2010)
 • Opretholdelse af 40-45% RH på hospitaler reducerede den oplevede lufttørhed og luftvejssymptomer hos patienter og hospitalets ansatte (Nordström et al., 1994).

Lav luftfugtighed forringer barrierefunktionen og den medfødte modstand mod influenzainfektion

 • Influenzavirus forårsager sæsonudbrud i tempererede regioner med en stigning i sygdom og dødelighed i vintermånederne. Tør luft kombineret med kold temperatur er kendt for at muliggøre viral transmission.
 • I denne undersøgelse spurgte vi, om fugtighed påvirker værtsresponset på influenzavirusinfektioner. Eksponering af mus for forhold med lav luftfugtighed gjorde dem mere modtagelige for influenzasygdom. Mus, der var indkapslet i tør luft, havde nedsat slimhindeclearance, medfødt antiviralt forsvar og vævsreparationsfunktion.
 • Derudover var mus, der blev udsat for tør luft mere modtagelige for sygdomme medieret af inflammatoriske caspaser (=enzymer der fremkalder en nedbrydning af cellen indefra når de aktiveres (red.)). Vores undersøgelse giver mekanistisk indsigt i sæsonbestemtheden af influenzavirusepidemier, hvor indånding af tør luft kompromitterer værtens evne til at begrænse influenzavirusinfektion.

Eriko KudoEric SongLaura J. YockeyTasfia RakibPatrick W. WongRobert J. Homer, and Akiko Iwasaki. Publiseret 

Fig. 3. I forsøget med mus der var påført infektion døde 100% af de mus som var udsat for lav (20%RF) fugtighed efter 11 dage mens ca. halvdelen af dem der opholdt sig ved 50%RF overlevede indtil forsøget var slut.

Neptronic og Anderberg Klima har over fyrre års erfaring med at designe innovative HVAC-produkter inklusive luftbefugtere. Se vores fulde befugterprogram her. Neptronic’s isotermiske befugtere kan være en integreret del af afbødningsbestræbelserne på nye virale udbrud som COVID-19 såvel som sæsonbetingede sygdomme som influenza