Samlebåndet

Affugtning løser et stort problem

Vanddråber på loftet?


Opstigende fugt er problemet:

Rummet er køligt og den opstigende fugt fra produkterne og maskiner kondenserer på det kolde loft. Der dannes hurtigt vanddråber som drypper ned på de forarbejdede fiskeprodukter.

“I vores rensning & bearbejdelse af fiskene skal vi sikre et produktionsflow uden risiko for kontaminering
Årstiden og temperaturforhold i denne bearbejdningsproces gør at vi skal sikre et tørt loft, der hvor de ferske fisk håndteres.
Efter rådgivning og anvisninger fra Anderberg Klima, har vi installeret en DST adsorptionsaffugter, som netop sikrer at vores produktionsloft er tørt i hele procesforløbet med ferske fisk.”

Fabrikschef Morten Tybo

Hygiejnen er vigtig

Fugtige og drivvåde lofter skaber uhygiejniske produktionsvilkår i levnedsmiddelindustrien. Det kan være når kondens drypper ned fra lofter og armaturer eller der dannes mug og skimmel på vægge og maskiner. Situationen opstår fordi høj fugtighed i luften i kombination med lave temperaturer skaber dugpunktsnære tilstande.
Mug og skimmel opstår typisk når luftens relative fugtighed overstiger 70%RF.

 

Rengøring

Der gøres naturligvis meget rent i en levnedsmiddelvirksomhed. Men det betyder også at der er fugtighed til stede.

Fugten kan give problemer med kondensdannelser.

Fiskeproduktion

Udstyret

Her ses en del af udstyret, nemlig en DST adsorptionsaffugter som er opstillet i tilknytning til produktionslokalerne. Luft trækkes ud af lokalet affugtes og sendes tilbage til rummet i form af tør og lun luft.

En adsorptionsaffugter består bl.a. af en rotor som er bygget op af et hygroskopisk materiale kaldet silicagel. Vanddampen tiltrækkes af den meget store indvendige overflade og kan kun fjernes igen ved at en meget varm luftstrøm sendes igennem rotoren